In English

Mediteranski inštitut
za
sodobne študije

NEWS


About MEDIFAS

Current Research Interests

Activities

Director:
Professor Dr. Robert Vodopivec, Econ.
E-mail: VODOPIVEC.ROBERT@SIOL.NET
Tel.: 0038641767619

President of Senate:
Professor Dr h.c. mult. Robert W. Grubbstrom
robert.grubbstrom@medifas.net

Search the Mediterranean Institute for Advanced Studies:

Last modified: May 2013
Published by MEDIFAS.

MEDIFAS (Mediteranski inštitut za sodobne študije) je bil ustanovljen leta 2007. Njegov temeljni cilj je razvoj in prenos interdisciplinarnih znanj s podrocja industrijskega inženirstva in sorodnih discipline, ki povezujejo tehnicne vede z ekonomskimi vsebinami.

Poslanstvo MEDIFAS-a je v povezovanju univerz in drugih raziskovalno – razvojnih institucij s podrocja Mediterana in širše, ki združujejo tehnicna in ekonomska znanja v novo kvaliteto in s tem podpirajo razvoj industrije in spremljajocih dejavnosti v oskrbovalnih verigah ter še posebej skrbijo za razvoj mladih raziskovalnih potencialov na tem podrocju.

Z izobraževalnimi in raziskovalnimi aktivnostmi, ki povezujejo sorodne profile iz razlicnih univerz in drugih inštitucij, z izvedbo izobraževalnih programov, seminarjev in s publikacijsko dejavnostjo, ustvarja plodna tla za razvoj novih tehnologij in postopkov tako za clane tehnološkega parka kot za industrijo in storitve v širšem mednarodnem prostoru.

 


The World is under our feet.