Return to MEDIFAS Faculty Page

Professor  Marija Bogataj, D.Sc

2008

Marija.bogataj@guest.arnes.si

 

Brief CV

 

Personal

            Date of Birth: December 4th 1950, in Cviblje -Trebnje, Slovenia. Slovenian citizen.

            Marital Status: Married to Ludvik Bogataj, with two children         David (born 1973),                                .           Eneja (born 1984).

 

Education and degrees

Matriculation, Gimnazija Novo mesto, 1969.

Professor of Mathematics, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology, Department of Mathematics and Physics, 1974.

Master of Science in Operatons Research, University of Ljubljana , Faculty of Economics, 1978.

Doctor of Engineering Science –Spatial planning , University of Ljubljana,  FAGG, 1983.

 

University Positions etc.

Research Assistant, University of Ljubljana,  Medical Faculty,1977.

Assistant Lecturer, University of Ljubljana,  Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,1977-1980

Lecturer, Higher Technical School – University of Maribor and  University of Ljubljana,  Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,1980-1983

Docent, University of Ljubljana,  Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,1984-1989

Associate Professor, University of Ljubljana,  Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,1989-1994

Full Professor, University of Ljubljana,  1994 –

Dean of University of Ljubljana - Faculty of Maritime studies and Transortation 1993-1999

Director of MEDIFAS 2007-2008.

Visiting Professor (Research) Technical University of Cartagena, 2003-2006.

ISIR Doctoral Summer School, 1993-

Visiting Professor  Technical University Chemnitz, 2002

Visiting Professor Technical University Chemnitz, 2006

 

 

Scientific Editorial Assignments

Member of International Editorial Advisory Board, SDI_SOR 1993-2001

Member of Editorial Board, Suvremeni promet, 1997-

Member of Editorial Board, Promet – Traffic – Traffico, 1997-2000

 

Refereeing assignments for various scientific journals, among others European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, , Yugoslav Journal of Operations Research, Suvremeni promet…

 

Editorship for Several Proceedings.

 

Awards, Board Positions and Memberships etc.

Award of Recognition, HZDP, 1998

Service Award, International Society for Inventory Research, 1998

Special Award , ETP_HZDP, 2004

 

International Society for Inventory Research, Board Member, 1998-2006,

 

 

Company

Free Zone Ribnik, Member of Board, 2002-

Ribnik Invest , President of Board,  2004 –

Ribnik Kontejner, President of Board , 2004-

 

Publications and reports

 

Articles and Research Reports etc.

Over 300 articles and other research reports. Among them:

 

Books and Final Reports

KLEMENČIČ, Tone, RAKAR, Albin, BOGATAJ, Marija. Mestna renta in cena stavbnega zemljišča. Ljubljana: FAGG, Institut za komunalno gospodarstvo, 1979.

RAKAR, Albin, DEDEK, Frančiška, BOGATAJ, Marija. Analiza vpliva lokacije na poslovno uspešnost terciarnih dejavnosti. Ljubljana: FAGG, Institut za komunalno gospodarstvo, 1981. 51 str.,

RAKAR, Albin, BOGATAJ, Marija, ŠUBIC KOVAČ, Maruška. Metode za vrednotenje komunalne infrastrukture. Ljubljana: FAGG, Institut za komunalno gospodarstvo, 1981.

BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik, ČUČEK-KUMELJ, Majda. Ugotavljanje in zajemanje rentnih diferencialov. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo, 1985.

BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija. Computer assisted control of urban growth through the valuation of the communal equipment and the land use value. Cambridge Massachusets: Harvard Law School in Lincoln Institut of Land Policy, 1988.

BOGATAJ, Marija. Mobilistika in prostor. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, CERRISK; Ljubljana: RIUS center, 2000

BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David. Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi, (Prostor SI 2020). Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje, 2002..

USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. Fuzzy approach for a location-inventory model, (Mathematical economics, operational reseach and logistics, serial no. 3). Ljubljana: Faculty of Economics, 2004.

BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. The problems of optimal additional investments in reduction of delays in value chain analyzed in frequency domain, (Mathematical economics, operational reseach and logistics, serial no. 4). Ljubljana: Faculty of Economics: = Ekonomska fakulteta, KMOR, 2004.

BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David. Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi, (Prostor SI 2020). Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje, 2005.

GRUBBSTRÖM, Robert W., BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik, A compact representation of distribution and reverse logistics in the value chain, (Mathematical economics, operational reseach and logistics, no. 5). Ljubljana: Faculty of Economics, KMOR, 2007.

WANG, Kangzhou, BOGATAJ, Marija. A stochastic model of multi-level/multi-stage logistics system under periodically oscillating demand, (Mathematical economics, operational reseach and logistics, serial no. 6). Ljubljana: Faculty of Economics, KMOR, 2007.

BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, VODOPIVEC, Robert (ur.). Razširitev MRP teorije na distribucijo in logistiko ostankov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika, serijska št. 7). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, KMOR, 2008.

BOGATAJ, Marija. Zastoji s čakajočimi vrstami in riziko odpovedi celic aktivnosti v logističnih verigah. Portorož: CERRISK, FPP; Ljubljana: RIUS center, 2000.

Reviewed University and Academic Textbook

BOGATAJ, Marija. Pregled nekaterih porazdelitev, ki podpirajo analizo odločitev v komunalnem gospodarstvu in gradbeni operativi. Ljubljana: Institut za komunalno gospodarstvo, 1986.

BOGATAJ, Marija. Življenjska zavarovanja. Del 1. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998.

 

 

Scientific  articles published:

 

1. BOGATAJ, Marija, KALIŠNIK, Miroslav, POREDOŠ, Pavel. Pojednostavljeni indirektni metod odredjivanja prosečne debljine ljuspe šupljih kugala iz uzorka u kriškama. Folia anat. Iugosl. (Sarajevo), 1977, 6, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 1243747]

2. POREDOŠ, Pavel, BOGATAJ, Marija, KALIŠNIK, Miroslav. Raspodela folikla po veličini u štitnjači pacova. Folia anat. Iugosl. (Sarajevo), 1977, 6, str. 69-72. [COBISS.SI-ID 1245283]

3. BOGATAJ, Marija. Buffonova rešitev problema igle kot izhodišče nekaterih stereoloških metod. Stereol. Iugosl., 1977, vol. 1, nr. 1, str. 15-21. [COBISS.SI-ID 1244003]

4. BOGATAJ, Marija. Porazdelitev debelin lupin votlih krogel, za katere poznamo višino sledi. Stereol. Iugosl., 1979, vol. 2, nr. 1, str. 35-52. [COBISS.SI-ID 1249635]

5. BOGATAJ, Marija. Determination of the shell thickness distribution. Mikroskopie, 1980, 37, suppl., str. 86-89. [COBISS.SI-ID 1243235]

6. KALIŠNIK, Miroslav, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, RUS, Alenka, POREDOŠ, Pavel, BOGATAJ, Marija. Notranja histoarhitektonika podganje ščitnice = Internal histoarchitecture of rat thyroid gland. Stereol. Iugosl., 1980, vol. 2, nr. 2, str. 129-134. [COBISS.SI-ID 1243491]

7. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. The joint optimization of the input flow and the size of the store-house. Eng. costs prod. econ., 1989, vol. 15, str. 311-315. [COBISS.SI-ID 38755]

8. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Stochastic control in management of water-supply systems. Eng. costs prod. econ., 1989, vol. 15, str. 317-321. [COBISS.SI-ID 39267]

9. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. The joint optimization of the input flow and the size of the store-house. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1989, vol. 15, str. 311-316. [COBISS.SI-ID 2180562]

10. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Stochastic control in management of water-supply systems. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1989, vol. 15, str. 317-322. [COBISS.SI-ID 2180306]

11. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Inventory systems optimization for dynamic stochastic and periodical demand. Eng. costs prod. econ., 1990, vol. 19, no. 1/3, str. 295-299. [COBISS.SI-ID 39011]

12. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Vloga geodezije pri reševanju ekoloških problemov. Geod. vestn., 1990, 34, 1, str. 41-49. [COBISS.SI-ID 19088130]

13. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Hierarhija in razvoj slovenskih naselij v luči urbanske ekonomike. Geod. vestn., 34, št. 2/3 (1990), str. 9-26. Ilustr. [COBISS.SI-ID 56902144]

14. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, FERLAN, Miran. Register zgradb v jedru GIS-a. Geod. vestn., 1991, letn. 35, št. 3, str. 123-131. [COBISS.SI-ID 34868480]

15. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Reševanje demografsko in polucijsko ogroženih območij v hierarhiji naselij Slovenije. IB, Inf. bilt. - Zavod SR Slov. druž. plan., 1991, 25, 1-2, str. 22-33. [COBISS.SI-ID 26793218]

16. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Combinatorial optimization of the location inventory model. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1991, vol. 26, str. 273-276. [COBISS.SI-ID 40291]

17. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Register zgradb v računalniško podprtih odločitvenih modelih prostorske ekonomike. Dela. [Tiskana izd.], 1992, 9, str. 124-140. [COBISS.SI-ID 63598592]

18. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Perturbed inventory systems with delays. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1991, vol. 26, str. 277-281. [COBISS.SI-ID 268242]

19. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. The influence of central government's policy on production and the inventory in a spatial oligopoly. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1993, št. 30-31, vol., str. 23-30. [COBISS.SI-ID 41059]

20. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Optimal control of hereditary inventory system with short-time conservation effects. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1994, vol. 35, str. 241-244. [COBISS.SI-ID 21859]

21. DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Lokacijski parametri v nalogah lastninskega preoblikovanja trgovin na drobno. IB rev. (Ljubl.), 29, št. 4/5 (1995) str. 46-57, tabele, grafi. [COBISS.SI-ID 16056157]

22. BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Ludvik. The influence of investment and fiscal policy on growth of spatial structure. Suvremeni promet, 1995, let. 15, str. 239-245. [COBISS.SI-ID 5219]

23. BOGATAJ, Marija. Inventories in spatial models. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1996, vol. 45, str. 337-342. [COBISS.SI-ID 21347]

24. BOGATAJ, Marija. Inventory allocation and customer travelling problem in spatial duopoly. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 1999, vol. 59, no. 1/3, str. 271-279, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 554083]

25. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, ŠIBENIK, Tomislav. Kdo je dolžan investirati v prometno infrastrukturo metropole. IB rev. (Ljubl.), 2001, 35, št. 1, str. 4-13. [COBISS.SI-ID 972131]

26. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. Supply chain coordination in spatial games. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 6 May 2001, vol. 71, no. 1-3, str. 277-286. [COBISS.SI-ID 1532370]

27. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, STRAJNAR, Miro, BOGATAJ, Marija. The influence of tollgates on global climate changes. V: Modern traffic, (Suvremeni promet, Special issue, Vol. 22). Mostar: Institutes for Mechanical Engineering University of Mostar, 2002, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 1172323]

28. BOGATAJ, David, VODOPIVEC, Robert, STRAJNAR, Miro, BOGATAJ, Marija. Influence of tollgates on global climate changes. Suvremeni promet, 2002, 22, št. 3/4, str. 255-263. [COBISS.SI-ID 1088611]

29. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik. On the compact presentation of the lead times perturbations in distribution networks. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 2004, vol. 88, iss. 2, str. 145-155. [COBISS.SI-ID 2176978]

30. BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, VODOPIVEC, Robert. The influence of investments in roads and border crossings capacities on regional development after accession. V: Modern traffic, (Suvremeni promet, Special issue, Vol. 24). Mostar: Institutes for Mechanical Engineering University of Mostar, 2004, str. 103-111. [COBISS.SI-ID 15105766]

31. BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, VODOPIVEC, Robert. The influence of investments in roads and border crossing capacities on regional development after accesion. Suvremeni promet, 2004, vol. 24, no. 5/6, str. 379-387. [COBISS.SI-ID 15003366]

32. LISEC, Andrej, FERBAR, Liljana, BOGATAJ, Marija. Regionalni vidiki optimizacije prenosa paketov na Pošti Slovenije : primer aplikacije na poslovno enoto Novo mesto. Econ. bus. rev, 2005, vol. 7, pos. št., str. 35-55. [COBISS.SI-ID 5301022]

33. BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, FERBAR, Liljana. Controllability of supply chain, controlled in laplace - transformed space. International journal of applied mathematics, 2005, vol. 19, no. 3, str. 17-41. [COBISS.SI-ID 15388134]

34. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik, VODOPIVEC, Robert. Stability of perishable goods in cold logistic chains. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], Jan. 2005, vol. 93/94, str. 345-356. [COBISS.SI-ID 15375334]
tipologija 1.08 -> 1.01

35. BOGATAJ, Marija, USENIK, Janez. Fuzzy approach to the spatial games in the total market area. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 8 January 2005, vol. 93-94, str. 493-503. [COBISS.SI-ID 15011302]

36. USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. Fuzzy approach in a location-inventory model. Strategijski menadžment, 2005, god. 10, br. 1/2, str. 133-140, tabela. [COBISS.SI-ID 9644961]

37. PANJAN, Jože, BOGATAJ, Marija, KOMPARE, Boris. Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov = Statistical analysis of the equivalent design rainfall. Stroj. vestn., 2005, letn. 51, št. 9, str. 600-611. [COBISS.SI-ID 15777510]

38. USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. A fuzzy set approach for a location-inventory model. Transp. plann. technol., 2005, vol. 28, no. 6, pp. 447-464. [COBISS.SI-ID 9626785]

39. LISEC, Andrej, BOGATAJ, Marija. Combinatorial programming approach to postal systems : the case of parcel network in Slovenia. Suvremeni promet, sij.-tra. 2006, vol. 26, no. 1-2, str. 116-119. [COBISS.SI-ID 16324838]

40. LISEC, Andrej, BOGATAJ, Marija. Combinatorial programming approach to postal systems : the case of parcel network in Slovenia. Suvremeni promet, Dec. 2006, vol 26, spec. iss., str. 35-38. [COBISS.SI-ID 16792038]

41. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, BOGATAJ, Marija, ROS MCDONNELL, Lorenzo B. The correlation between inventory costs and some bullehip measures in logistic networks. Suvremeni promet, Dec. 2006, vol 26, spec. iss., str. 48-52. [COBISS.SI-ID 16660710]

42. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Free zones on the EU borders as the response on reduction of daily commuting through the southern EU border. Eur. XXI (Warsz.), 2007, no. 16, str. 109-129. [COBISS.SI-ID 18049510]

43. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Measuring the supply chain risk and vulnerability in frequency space. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 2007, vol. 108, Issues 1-2, str. 291-301. [COBISS.SI-ID 16965094]
tipologija 1.08 -> 1.01

44. BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija. The study of optimal additional investments in capacities for reduction of delays in value chain. Int. j. prod. econ.. [Print ed.], 2007, vol. 108, str. 281-290. [COBISS.SI-ID 16923366]

45. LISEC, Andrej, BOGATAJ, Marija. The four-level distribution of parcel delivery with retention. Suvremeni promet, svi./kol. 2007, god. 27, br. 3/4, str. 199-202. [COBISS.SI-ID 17294822]

46. LISEC, Anka, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. The influence of the national development axes on the transaction value of rural land in Slovenia = Vpliv nacionalnih razvijnih osi na transakcijsko vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji. Geod. vestn., 2008, letn. 52, št. 1, str. 54-68. http://www.geodetski-vestnik.com/52/1/gv52-1_054-068.pdf. [COBISS.SI-ID 3977057]

 

Return to MEDIFAS Faculty Page